Nordic Medcom

Project Brief.

Nordic Medcom AB levererar ett brett sortiment av dialysprodukter till sjukhus i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island och de baltiska länderna. Sedan flera år tillbaka tar vi fram deras sälj- och marknadsföringsmaterial: produktblad, broschyrer, företagspresentationer, annonser (såväl i print som digitalt), säljbrev med mera.