CureMed – Grafisk identitet

Project Brief.

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag. De representerar världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik.

Bana 1 fick i uppdrag att ta fram en helt ny grafisk profil åt företaget samt kontorstryck, broschyrer, produktblad. Bana 1 även fungerat som bollplank i byggandet av den nya hemsidan.