• Välkommen till en riktig reklambyrå

    Välkommen till en riktig reklambyrå

Marknadsföring

Marknadsföring är som ett formel 1 lopp, full fart mot en vinnande position. På vägen dit är det av allra största vikt att förberedelser, konkurrensanalyser och depåstopp fungerar som de ska.

Bana 1 arbetar långsiktigt i sina relationer med både kunder och leverantörer. Att planera långsiktigt ger en bättre kontroll över reklambudgeten, bättre grepp om produktionen och en konsekvent profil i all kommunikation. Bana 1 ifrågasätter och lägger sig i, håller inte alltid med, men ger alltid allt.

Servicenivån är hög och alla arbetar i nära samverkan med kunderna. För Bana 1 är det viktigt att gemensamt med uppdragsgivaren uppnå en topplacering alla lopp.

Varumärket

Starka varumärken måste byggas långsiktigt och konsekvent. Bana 1 lägger upp strategi och taktik för en konsekvent marknadsföring som stärker och vårdar varumärket.

Bana 1 arbetar långsiktigt och resultatet blir en strategisk verktygslåda för hur varumärket ska vårdas, stärkas och positioneras så att rätt del av marknaden attraheras av vårt företag och våra produkter. Vi har dokumenterad specialistkunskap inom affärskommunikation och varumärkesbyggande och har arbetat med ett flertal stora företag och deras varumärken.

Grafisk profil

Ett företag, ett språk och en grafisk identitet. För att synas och höras i det intensiva informationssamhälle som vi idag lever i måste intrycket av ett företag vara enhetligt. En genomtänkt grafisk identitet är nödvändig för den som vill synas.

Vi på Bana 1 inventerar, dokumenterar, förenklar och kompletterar de grafiska elementen. Därefter sammanställer vi resultatet i en grafisk manual – ett verktyg som ger företagets kommunikation en enhetlig linje och därigenom stärker företagets image. Det är viktigt att förankra och implementera den grafiska identiteten i hela företaget; Alla ska kommunicera samma budskap. Ansiktet ut mot kund måste vara enhetligt.

Vår affärsidé

Bana 1 är reklambyrån som alltid sätter kundnyttan i fokus. Teamet som vägleder sina uppdragsgivare att köra på en konsekvent linje, en bana, och inte kasta sig mellan olika strategier.

Ett axplock av våra kunder

bana1-kunder_2024

Bana 1:are

Christopher Marshall

VD / Art Director

Mia
Södergren

Copywriter

Samarbetspartners

Tobias
Strand

Webbutveckling

Dennis
Wulff

Projektledare

Byråkatta

Saga

Junior byråkatta