Uddevallahem – Vi utvecklar Uddevalla

Project Brief.

 

Bana 1 fick i uppdrag att sätta ihop en enklare film till en mässa som sammanfattar
Uddevallahem och företagets visioner.