Movab – The movie

Project Brief.

Movab har utfört kalkning av sjöar och rinnande vatten i snart 40 år. Kalken sprids från helikoptrar, båtar och fasta doserare. 2015 fick Bana 1 i uppdrag att göra en film om hur spridningen går till och vilka olika tekniker och produkter som används. Då flera utländska marknader har börjat intressera sig för kalkning mot försurning gjordes filmen på både engelska och svenska.