Uddevallahem – kvarteret Rudan

Project Brief.

Inför släppet av lägenheterna i kvarteret Rudan så tog Bana 1 fram ett kampanjmaterial för Uddevallahems nybyggnadsprojekt. Kampanjmaterialet innehöll annonser (tryckta och digitala), broschyrer, roll ups och en kampanjfilm. Kampanjfilmen visades på bio i Uddevalla samt på Youtube och Facebook. Kampanjen blev en stor succé och samtliga lägenheter blev uthyrda på två timmar.