Lundby Container Service – mässmonter

Project Brief.

Bana 1 fick i uppdrag att på 16 kvadratmeter, designa och projektleda en monter på Nordbygg (Stockholmsmässan) för Lundby Container Service. Ett mässkoncept som fokuserades kring deras container, som inreddes och dekorerades utvändigt med vepor och roll-ups.

 

 

20180410_143305