Pumpteknik – Grafisk identitet

Project Brief.

Bana 1 fick i uppdrag av Pumpteknik att skapa en ny, modernare grafisk identitet i form av logotyp, kontorstryck och utformning på broschyrer.

Pumpteknik har varit kund till Bana 1 i många år och är en av landets mest kompletta leverantörer av pumpar, blås- och vakuumaggregat, kompressorer och pumpstationer.