Rutab – Grafisk Profil

Project Brief.

Rutab är Sveriges ledande leverantör av kabelförskruvningar, genomföringar och skyddsslang samt en mycket stark aktör inom maskinkabel. Vårt uppdrag var att skapa en ny grafisk profil för Rutab och beskriva den i en tydlig grafisk manual som deras inhouse-byrå sedan enkelt kunde implementera på befintligt material.