Testcyklisterna

Project Brief.

Projektet Testcyklisterna genomfördes i samverkan mellan Hållbar Utveckling Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund och de 7 kommunerna Halmstad, Alingsås, Mölndal, Ale, Lidköping, Lilla Edet och Öckerö. Projektets mål var att inspirera människor till ökad cykling.

Vi tog fram en 16-sidig broschyr där några av de medverkande fick berätta om sina liv som testcyklister och en film som summerade det lyckade projektet.

Filmen producerades i samarbete med Crisby Filmproduktion.