Bo & Trivas – Uddevallahem

Project Brief.

Bo & Trivas är Uddevallahems kundtidning som kommer ut fyra gånger om året till alla deras hyresgäster. Vi har uppdraget att designa tidningen samt skriva artiklar i tidningen med tillhörande reportagefotografering och omslagsfoto.

Tidningen har en blandad målgrupp sett till såväl ålder som kön, lön och bakgrund. Den är en stark varumärkesbärare för företaget – och en viktig del i helheten för Uddevallahems kommunikation. Därför är det viktigt att den innehåller lika delar information och inspiration, framställd på ett sätt som är både inbjudande och enkelt att ta till sig.