knapp 1 knapp 2 knapp 3

Välkommen till
en riktig reklambyrå

En genomtänkt och konsekvent dialog med marknaden utvecklar affärer och verksamheter.

Välkommen till Bana 1, reklambyrån som alltid sätter kundnyttan i fokus. Teamet som vägleder sina uppdragsgivare att köra på en konsekvent linje, en bana, och inte kasta sig mellan olika strategier.

Marknadsföring är som ett formel 1 lopp, full fart mot en vinnande position. På vägen dit är det av allra största vikt att förberedelser, konkurrensanalyser och depåstopp fungerar som de ska.

Bana 1 verkar främst inom områdena business-to-business samt företag med distributions- och återförsäljarled. För att skaffa sig förståelse om uppdragsgivaren och aktuell marknad analyseras informationsbehovet, externt och inte minst internt. Utifrån resultatet presenteras logiska och kreativa lösningar.